Steun ons

Donateur worden
Per dag komen er veel nieuwe honden en katten binnen, dat zijn ongeveer 900 dieren per jaar. Dat de opvang hiervan veel kost, zal u niet verbazen. De gemeentes Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Zeewolde betalen volgens de wettelijke norm, slechts de eerste twee weken van het verblijf en over het algemeen zitten de dieren veel langer bij ons. Deze kosten zijn geheel voor onze rekening. Gelukkig hebben we al veel trouwe donateurs, maar er moeten er nog veel meer bij!

Aarzel niet en meldt u aan als donateur, vanaf € 25,- per jaar. Meer mag natuurlijk ook. 

Vrijwilligers
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!
Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Giften
U wilt zich niet binden door lid te worden, maar u wilt ons dierenasiel wel een handje helpen? Maak uw gift dan over op ING bank NL82 INGB 0002641600. Vermeld daarbij 'gift' en - desgewenst - ook uw adresgegevens. Op die manier kunnen wij u van tijd tot tijd persoonlijk informeren over de besteding van de donaties.

GeefGratis
Online donatiemodule: Met deze vorm van donatie kunt u elk bedrag simpel overmaken via internet.
Klik hier en de rest spreekt voor zich!

Notariële schenkingen
Periodieke giften / schenkingen aan Stichting Dierenasiel De Ark Overweegt u ons financieel te steunen? Als u dit structureel doet, is het aantrekkelijk om dit in de vorm van een notariële schenking te doen. Daarmee zijn uw schenkingen geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Na de aangifte inkomstenbelasting betaalt de Belastingdienst u een gedeelte terug van de schenking.

Een periodieke schenking is een periodiek gelijke schenking, vastgelegd bij de notaris voor minimaal vijf jaar. Dit houdt in dat u voor een periode van (minimaal) vijf jaar een vast bedrag laat vastleggen welke u aan ons wilt schenken.

Voordeel voor u en voor ons
Met een schenking via een notariële akte kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de schenking terug. Het goede doel is verzekerd van financiële steun en u bent verzekerd van een belastingaftrek. De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek.

  • U moet de schenking vastleggen bij de notaris.
  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden.
  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen
  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking.
  • Bij uw aangifte inkomstenbelasting dient u de betaling van een termijn op te geven als 'periodieke gift'

Belastingaangifte
Jaarlijks vinkt u bij uw belastingaangifte onder het kopje aftrekposten aan dat u een gift/schenking heeft gedaan. U vult uw gegevens van de schenking in bij periodieke giften. Het kan zijn dat de Belastingdienst vraagt om bewijsstukken van de gift. In dat geval stuurt u een kopie van de akte en een kopie van uw bankafschrift van de schenking.

Hoe werkt het?
Indien u interesse heeft om een periode schenking vast te laten leggen, sturen wij u de benodigde stukken per e-mail. Door de stukken te printen, ondertekenen en versturen geeft u ons opdracht om namens u de schenking af te handelen bij de notaris. Na het ontvangen van de getekende stukken per post gaat we met uw volmacht naar de notaris en laat de notariële akte passeren. U heeft een belastingvoordeel omdat de periodiek notariële schenking aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Dierenasiel de Ark s voor langere tijd verzekerd van uw steun en heeft meer voordeel als u ook uw belastingvoordeel schenkt.

Erfenissen/legaten
U kunt de dieren steunen door Dierenasiel de Ark op te nemen in uw testament en een deel van uw bezittingen aan ons over te maken. Of door ons een legaat toe te kennen. Beide zaken zullen via de notaris geregeld worden. Dierenasiel De Ark is aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling'.

U kunt ook gebruik maken van de periodieke schenkingsregeling, die over een periode van vijf jaar wordt gespreid en eveneens in een notariële akte zal worden vastgelegd. Deze schenkingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen en dat geeft u de mogelijkheid ons een hoger bedrag te schenken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Frans Jansen e-mail anita@dierencentrumdeark.nl.