Asiel

Dierencentrum De Ark

De belangrijkste taak van Dierencentrum De Ark is het opvangen en verzorgen van gezelschapsdieren, klein wild en vogels in nood.

Huisdieren proberen wij zo snel mogelijk te herenigen met hun eigenaar. Dieren zonder eigenaar en afstandsdieren worden door ons herplaatst. Voor honden en katten gaan wij op zoek naar een geschikte nieuwe eigenaar, overige dieren gaan naar een gespecialiseerde opvang of worden nadat ze voldoende hersteld zijn weer uitgezet in het wild.

De Ark vangt dieren op voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Dieren die in ons asiel terechtkomen, zijn in de meeste gevallen zwervend aangetroffen, waardoor er bij ons geen voorgeschiedenis van het dier bekend is. In zo’n geval maakt vaak iemand melding van een gevonden dier bij de dierenambulance. Deze brengt het dier vervolgens bij ons. Ook kunnen particulieren zelf een gevonden dier bij ons brengen. In de praktijk gaat het dan vaak vooral om vogels die gewond zijn of uit het nest gevallen.

Auto Dierencentrum De Ark

Daarnaast kunnen mensen zich om diverse redenen genoodzaakt voelen om afstand te doen van hun huisdier. Dit kan bij ons alleen voor honden en katten. Voor andere dieren verwijzen wij mensen door naar gespecialiseerde opvangen

Werkwijze opname asieldieren

Bij binnenkomst wordt het dier om te beginnen op Amivedi aangemeld als gevonden. Indien het dier al gechipt én juist geregistreerd is, proberen de medewerkers van de Dierenambulance het dier al te herenigen met zijn eigenaar.

Honden en katten doorlopen vervolgens een quarantaineprotocol van een aantal weken waarin ze worden nagekeken door de dierenarts en de nodige entingen krijgen. Daarnaast wordt elke kat gechipt.

De Ark heeft een wettelijke bewaarplicht van 2 weken voor elk binnengekomen zwerfdier dat mogelijk een eigenaar kan hebben (huisdieren). Binnen die 2 weken kan een eigenaar zich nog melden. Na deze periode wordt het dier eigendom van De Ark en mag onze zoektocht naar een nieuwe eigenaar beginnen.

Katten

Een groot deel van de zwerfdieren die wij opvangen zijn katten. Deze zijn in veel gevallen een ‘buitenleven’ gewend, zijn niet geholpen (waardoor de populatie blijft uitbreiden) en op een bepaald moment veroorzaken zij overlast of worden zij om andere redenen opgemerkt door mensen die vervolgens de dierenambulance bellen.

Bij katten is het niet altijd snel duidelijk of zij een eigenaar hebben. Chippen van katten is helaas in Nederland nog steeds niet verplicht.

Wel merk je vaak aan het gedrag van de katten of ze gesocialiseerd zijn. Echte zwerfkatten zijn vaak erg bang of boos naar mensen. Dit maakt helaas ook dat het voor deze dieren veel moeilijker is een nieuw huisje te vinden. Deze katten zijn niet geschikt om binnen te houden. In sommige gevallen kunnen deze nog gesocialiseerd worden dankzij tijdelijke plaatsing in een gastgezin. Soms worden er in korte tijd toch grote, positieve veranderingen gezien. Het socialiseren is echt een kwestie van geduld, liefde en aandacht.

Gastgezinnen

Kittens

Ook worden er een groot deel van het jaar veel kittens bij ons gebracht. Dit komt omdat zwerfkatten ongecastreerd rondlopen en zich dus ongeremd kunnen voortplanten.
Soms verlaat de moederpoes het nest en vindt een boer de kittens in een schuur. Ook komt het voor dat kittens worden ‘gedumpt’. Vreselijk triest, maar het gebeurt.

Mensen denken vaak dat een nestje wel leuk is, zo schattig, en je hebt en zó een adresje voor gevonden.. Maar dat blijkt vaak niet zo te zijn in de praktijk. Erg jammer, want dit legt een grote druk op het asiel dat eigenlijk de aandacht moeten kunnen hebben bij de echte zwerfdieren.

Dus ons advies: wil je graag kittens in huis? Meld je bij ons aan en word gastgezin! Deze komen wij nog jaarlijks tekort, of adopteer een kitten.

Honden

In principe hebben we gelukkig geen zwerfhonden in Nederland. Wel kunnen mensen de poort open laten staan of de riem per ongeluk loslaten. Soms gaat een hond in het bos een wild dier achterna en vindt daarna zijn eigenaar niet meer terug en in een heel enkel geval bestaat het vermoeden dat een hond bewust ergens is losgelaten..

In elk geval komen gevonden honden bijna altijd na een melding bij de dierenambulance bij ons. In veruit de meeste gevallen weet de eigenaar ons heel snel te vinden en is er een blijde hereniging. In een enkel geval wordt de hond niet opgehaald, zelfs niet na vermelding op Amivedi en een oproep op onze Facebook pagina. Na 2 weken bewaarplicht is de hond officieel ons eigendom en zullen we op zoek gaan naar een mooie match.

Ook van honden wordt regelmatig afstand gedaan, om zeer uiteenlopende redenen. In dat geval gaat het helaas vaak om dieren met een gedragsprobleem. Voor deze dieren kan het erg moeilijk zijn een geschikte nieuwe eigenaar te vinden. Het adoptieproces van honden is dan ook een stuk uitgebreider dan die van katten.

Vogels

Ook vangen wij op jaarbasis meer dan 1000 vogels op. Dit zijn met name wilde vogels als duiven, merels en mussen. Maar ook kippen, hanen en watervogels als zwanen, ganzen en eenden komen bij ons terecht als zij bijvoorbeeld gewond ergens worden aangetroffen.

Deze wilde vogels blijven bij ons tot ze voldoende zijn aangesterkt en worden daarna, indien mogelijk, weer uitgezet waar ze gevonden zijn. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, zoeken wij elders een geschikte plek. Voor kippen en hanen vinden we nieuwe eigenaren en voor de lopende watervogels kunnen we, indien deze niet meer in het wild kunnen overleven, een beroep doen op een heus ganzenparadijs.

Tussen de binnengebrachte vogels zitten soms vogelsoorten die in Nederland niet in het wild voorkomen, deze hebben dus in principe een eigenaar. Ook daarvoor geldt dan voor ons de bewaarplicht van 2 weken zodat een eigenaar zich nog kan melden. Indien dit niet gebeurd, gaan we ook voor deze dieren na die 2 weken op zoek naar een nieuwe eigenaar.

Egel gewond

Overige (wilde) dieren

Naast honden, katten, vogels en watervogels komen er ook steeds vaker egels bij ons in het asiel. Deze zijn vaak verzwakt of gewond aangetroffen en moeten bij ons aansterken.

Soms worden ook bijvoorbeeld konijnen of cavia’s bij ons gebracht. Deze komen als ‘zwerver’ bij ons binnen, maar helaas gaat het dan toch echt om huisdieren. Deze worden zodra mogelijk, altijd doorgebracht naar Stichting Huizepluis in Bennekom. Daar hebben zij alle kennis en ervaring om goede koppels te maken en gaan vervolgens op zoek naar nieuwe eigenaren.

Ook krijgen we nogal eens schildpadden binnen. Hiervoor geldt hetzelfde, dit zijn losgelaten huisdieren. Deze mogen tegenwoordig niet meer verhandeld worden dus als mensen er niet meer voor kunnen of willen zorgen worden ze nog wel eens ergens in een vijver ‘vrijgelaten’. Wederom tot iemand dit opmerkt, de dierenambulance belt én ook dat dier vervolgens bij ons komt vertoeven. Schildpadden brengen wij door naar de Schildpaddenopvang te Harkema

Roofvogels en groot wild worden niet bij ons gebracht. Meldingen hiervan worden direct doorgezet naar Faunabeheer.

Herplaatsen

Door het gedrag van het dier in het asiel, en in sommige gevallen aangevuld met de informatie van een vorige eigenaar, hebben we een (relatief) goed beeld van het dier. Hierdoor kunnen onze medewerkers je meer vertellen over hun specifieke (gedrags-) eigenschappen. Dit is van groot belang omdat we het erg belangrijk vinden dat het asieldier en de nieuwe eigenaar écht een goede match zijn.

Lees meer over ons adoptieproces

 

TNR

TNR is een methode om de populatie van zwerfkatten op een diervriendelijke manier onder controle te houden. Het houdt in dat zwerfkatten gevangen worden, vervolgens gesteriliseerd of gecastreerd en daarna teruggezet worden op de plek waar ze gevangen zijn. Het belangrijkste doel is om de toename van het aantal zwerfkatten te verminderen.

Het is belangrijk dat de kat wordt teruggeplaatst waar hij vandaan komt en daar ook voortaan een eet- en slaapplek heeft (bijvoorbeeld een schuur). Op die manier blijft hij terugkomen in ‘zijn’ territorium.

Vogelgriep

Vogelgriep is een virus dat afhankelijk van de variant zeer gevaarlijk kan voor mens en dier. Hier gaan we dus zeer zorgvuldig mee om. De dierenambulance is uitgerust met diverse persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en een speciaal hiervoor aangeschafte aanhanger waardoor zij op een veilige manier besmette vogels kunnen vervoeren. Bij verdenking van vogelgriep wordt direct gekozen voor euthanasie omdat er geen behandeling mogelijk is. Deze vogels mogen dan ook niet naar het asiel worden gebracht. Vogelgriep komt het meest voor bij watervogels en pluimvee, daarnaast ook bij vogels die zich voeden aan de karkassen van deze dieren.

Zodra vogels geïnfecteerd raken met vogelgriep, worden ze snel ziek. Meestal al binnen enkele uren, maar in ieder geval binnen 3 dagen. De eerste symptomen zijn algehele sloomheid en het niet meer maken van geluid. In een later stadium zijn er nog meer symptomen te zien zoals draaien met de kop, kreupel lopen, de vleugels laag houden en niet meer kunnen vliegen, ademhalingsproblemen en plotselinge sterfte.

BELANGRIJK: Zodra je een zieke of dode (water-) vogel vindt; bel de dierenambulance en raak het dier niet aan!

Euthanasie

Euthanasie is helaas soms onvermijdelijk in het werk van een dierenasiel en blijft een zeer moeilijk onderwerp, vooral voor dierenliefhebbers. Hier gaan wij dan ook zeer zorgvuldig mee om.

Wij vinden het belangrijk te vermelden dat leeftijd van het dier en de verblijfsduur in het asiel op zichzelf voor ons nooit een reden zijn om te kiezen voor euthanasie.

Er moet altijd sprake zijn van een uitzichtloze situatie, veelal medisch, soms qua gedrag, en gaat altijd in overleg met een dierenarts. Andere dan medische redenen worden daarnaast met het voltallige vaste team, de beheerder, het bestuur én bijvoorbeeld een hondengedragsdeskundige overlegd.