Word donateur

Steun Dierencentrum De Ark

We vinden het geweldig dat je ons werk voor de dieren wilt steunen! Als non-profitorganisatie zijn we afhankelijk van donateurs en sponsoren. Daarom zijn we erg blij met nieuwe donateurs, of je nu eenmalig, maandelijks of jaarlijks doneert. Elke donatie wordt goed besteed!

Of maak jouw donatie over naar rekeningnummer:
NL82 INGB 0002 6416 00 t.a.v. Dierencentrum De Ark

Scan en doneer

Giften

Je kunt De Ark steunen middels een financiële gift. Dit kan een eenmalige donatie zijn, maar ook periodieke schenkingen zijn mogelijk. Met jouw bijdrage kunnen we de dieren in ons asiel de zorg en aandacht geven die ze nodig hebben. Zo draag je dus bij aan het verbeteren van hun leefomstandigheden en het vergroten van de kans op een betere toekomst.

Onze stichting is voor een groot deel afhankelijk van donaties en giften. We kunnen elke bijdrage goed gebruiken om onze werkzaamheden voort te zetten en de dieren te voorzien van de best mogelijke zorg. Door een financiële bijdrage over te maken, draag je direct bij aan het welzijn van de dieren en help je ons om ons werk voort te zetten.

  Doneren met belastingvoordeel

  Je kunt ons ook steunen door samen met De Ark de overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ in te vullen. Hierbij steun je ons voor tenminste 5 jaar met een vast bedrag dat je jaarlijks doneert. Je mag deze giften (ongeacht het bedrag) volledig aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Het formulier kun je downloaden via deze link op de website van de belastingdienst en dient na ondertekening puur voor je eigen administratie in geval van belastingcontrole.

  Als je je niet wilt vastleggen voor meerdere jaren maar wel een eenmalige schenking wilt doen, is deze ook (deels) aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Zie de regels hiervoor via deze link op de website van de belastingdienst.

  ANBI Status

  Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is dierencentrum De Ark erkend als een goed doel. Dit betekent dat donaties aan De Ark fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor het volledige bedrag van de donatie ten goede komt aan de dieren en ons werk om hun leefomstandigheden te verbeteren.

  Dierenbescherming & Dierenlot

  We willen je er graag op wijzen dat giften aan andere organisaties zoals de Dierenbescherming en Stichting DierenLot niet bij ons terechtkomen. We willen benadrukken dat zij uitstekend werk verrichten maar als je specifiek ons werk wilt steunen, vragen we je vriendelijk om rechtstreeks aan ons te doneren. Op die manier kunnen we jouw bijdrage optimaal benutten voor de verzorging en het welzijn van de dieren in ons asiel. We zijn erg dankbaar voor de steun!

  Dankzij giften

  Dankzij de vele giften van donateurs en nalatenschappen hebben we de afgelopen jaren veel projecten kunnen realiseren en belangrijke investeringen kunnen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld zonnepanelen geïnstalleerd op ons terrein, waardoor we onze eigen energie opwekken en onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. We hebben een nieuwe bus kunnen aanschaffen, volledig ingericht voor het veilig vervoeren van dieren.

  We hebben een aantal duurdere dieroperaties en specialistische zorg kunnen bieden aan dieren die dit nodig hadden.

  Verder hebben we nieuwe, grote krabpalen kunnen aanschaffen, zodat onze katten meer ruimte hebben om te klimmen en te spelen. We hebben onze uitlaatvelden kunnen vernieuwen en prachtige volières gebouwd voor de opvang van vogels en een waterpartij voor de watervogels.

  Daarnaast hebben we dankzij de donaties bijvoorbeeld ook een camerasysteem kunnen installeren waarmee we zicht hebben op alle uitlaatvelden. Hiermee hebben we de veiligheid voor mens en dier vergroot.

   

  We zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties en nalatenschappen die we hebben ontvangen en de positieve impact die we hiermee hebben kunnen maken. We kunnen onze missie om dieren te helpen en te beschermen alleen maar realiseren dankzij de steun van onze donateurs.