Historie

Stichting Regionaal Dierenopvangcentrum De Ark is officieel opgericht in 1971. Het bestuur van de afdeling Dierenbescherming Noord-West Veluwe is met het opmaken van de stichtingsakte gestart met de realisatie van een gebouw waarin het toenemend aantal zwerfdieren uit de regio kunnen worden gehuisvest.

In 1967 werd door de gemeente Harderwijk het perceel aan de Leuvenumseweg onder erfpacht ter beschikking gesteld voor de realisatie van de opvang, verzorging en herhuisvesting van zwerfdieren, alsmede het houden van dieren in pension. Al direct na het starten van de bouw liep de zaak financieel vast. Slechts een klein deel was op dat moment gereed en in die omstandigheden werden toen al wel dieren opgevangen, wat de reputatie van de afdeling Dierenbescherming Noord-West Veluwe niet ten goede kwam. Het toenmalige bestuur heeft veel inspanning getroost en uiteindelijk een geldschieter weten te vinden die tegen zeer lage rente een lening verstrekte, zodat de bouw kon worden voltooid. Op 4 oktober 1972 werd het gebouw officieel in gebruik genomen. 

De Ark bovenaanzicht

De doelstelling is in de loop der jaren in hoofdlijnen hetzelfde gebleven en vanuit dierenwelzijn alleen maar verbeterd, waarmee de reputatie van de afdeling weer kon worden opgebouwd. In de loop der jaren is de schuld afgelost, wat uiteindelijk ten koste ging van het onderhoud van het gebouw. In 1995 werd het pensiongedeelte uitgebreid om in het hoogseizoen meer pensiondieren te kunnen opvangen. Met de gelden die hiermee werden gegenereerd, en met de hulp van giften en de landelijke Dierenbescherming, kon uiteindelijk in 1999/2000 een begin worden gemaakt met de renovatie van het gebouw. Hiermee werden onder andere de hondenkennel, een nieuwe vleugel voor quarantaine en een kattenziekenboeg toegevoegd aan het gebouw. Doordat de professionaliteit van De Ark steeds beter werd, groeide ook de naambekendheid en ontstond er een sterke financiële basis. 

In 2003 werden speelvelden voor de honden gemaakt en een nieuwe pensionruimte voor de katten. In 2007 werd er een nieuwe zwerfkennel bijgebouwd, de kattenruimte vergroot en werden er nog een aantal speelvelden aangelegd. In mei/juni 2010 is de verbouwing van pensionkennel 1 begonnen. In 2014 werden een groot gedeelte van de kattenverblijven verbouwd en er is bijgebouwd, om alles functioneler te maken en meer katten op te kunnen vangen. Ook het pensiongedeelte voor de katten is verbouwd, zodat er meer pensionkatten kunnen worden opgevangen.