Steun Dierencentrum De Ark

Ontzettend fijn dat u ons werk voor de dieren een warm hart toedraagt! Wilt u ‘De Ark’ eenmalig of periodiek steunen door middel van een donatie? Maak uw gift dan over op ING bank NL82 INGB 0002641600. Of eenvoudig via onderstaande donatie mogelijkheid.

Doneren met belastingvoordeel

Door samen met ‘De Ark’ de overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ in te vullen waarbij u ons voor tenminste 5 jaar met een vast bedrag jaarlijks steunt, mag u deze giften (ongeacht het bedrag) volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Het formulier kunt u downloaden via deze link Overeenkomst – Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl) en dient na ondertekening puur voor uw eigen administratie in geval van belastingcontrole.

Mocht u zich niet willen vastleggen voor meerdere jaren, maar wel een eenmalige schenking willen doen, is deze ook (deels) aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Zie de regels hiervoor via Giften (belastingdienst.nl)

Testament

U kunt de dieren steunen door Dierenopvangcentrum De Ark een plaats te geven in uw testament en ons een legaat toe te kennen. De notaris regelt dit voor u. ‘De Ark’ is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

ANBI status

Dierencentrum De Ark heeft ANBI status.

Uw gift kan hierdoor belastingvoordeel voor u opleveren. Daarbij betekent dit dat De Ark geen erf- en schenkbelasting hoeft te betalen. Hierdoor komt uw bijdrage voor 100% bij De Ark terecht.

Doneer eenvoudig online

Bedrag

ANBI

Naam:
Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum De Ark

Verkorte naam:
Stichting De Ark

RSIN
2850849

Bestuur
Voorzitter: Robin Schalij
Vice voorzitter: Gerard van Maanen
Secretaris: Caroline Bosschart
Penningmeester: Frans Jansen
Alg. bestuurslid: Anneke Foppen

Jaaropgave 2019/2020

Contact