Testament

Nalaten

Steeds meer mensen besluiten een goed doel in hun testament op te nemen. Op deze manier kun je ook na je overlijden nog bijdragen aan iets belangrijks.

Dit is een mooie manier om ons werk voor zwerfdieren te ondersteunen nadat je er zelf niet meer bent.

Je steun, groot of klein, helpt ons in onze missie om zwerfdieren een betere toekomst te bieden.

ANBI

Testament

Een testament is een document waarin je vastlegt wat er met jouw bezittingen moet gebeuren na jouw overlijden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om geld, woningen of andere eigendommen, maar je kunt ook een goed doel zoals Dierencentrum De Ark opnemen in je testament. Op deze manier draag je bij aan het voortbestaan van De Ark en help je de dieren die daar verblijven, ook nadat je er zelf niet meer bent.

Als je overweegt om Dierencentrum De Ark op te nemen in je testament, is het verstandig om dit te bespreken met een notaris. De notaris kan je helpen bij het opstellen van het testament en ervoor zorgen dat alles op de juiste manier wordt geregeld. Zo weet je zeker dat jouw nalatenschap goed terechtkomt en dat jouw wensen worden gerespecteerd.

ANBI Status

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is Dierencentrum De Ark erkend als een goed doel. Dit betekent dat donaties aan ons fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor het volledige bedrag van de donatie ten goede komt aan de dieren en ons werk om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Zo werkt het

Als je overweegt om Dierencentrum De Ark op te nemen in je testament, is het verstandig om dit te bespreken met een notaris. De notaris kan je helpen bij het opstellen van het testament en ervoor zorgen dat alles op de juiste manier wordt geregeld. Zo weet je zeker dat je nalatenschap goed terechtkomt en dat je wensen worden gerespecteerd.

In het testament kun je een legaat opnemen. Dit betekent dat je een vast bedrag of een specifiek goed, zoals een huis of sieraad, aan ons nalaat.

Je kunt ook kiezen voor een erfstelling, waarbij je een deel of het geheel van je nalatenschap aan ons nalaat.

Een andere optie is om Dierencentrum De Ark als algemeen erfgenaam op te nemen in je testament. Dit betekent dat De Ark na je overlijden de gehele nalatenschap ontvangt.

Als je hiervoor kiest, is het belangrijk om te bedenken dat eventuele erfgenamen ook aanspraak kunnen maken op de nalatenschap.

Tot slot is het belangrijk om De Ark op de hoogte te stellen van je voornemen om ons op te nemen in je testament. We kunnen je dan verder informeren over de mogelijkheden en voordelen van nalaten aan ons. Misschien ben je nog nooit bij ons geweest en wil je eerst graag het asiel eens komen bekijken? We maken hier graag tijd voor vrij.

Het nalaten aan Dierencentrum De Ark is een mooie manier om blijvend een verschil te maken voor dierenwelzijn en ervoor te zorgen dat we kunnen blijven investeren in verdere verbetering van onze dienstverlening. We zijn ontzettend dankbaar voor elke nalatenschap die we ontvangen.

Dankzij giften

Dankzij de vele giften van donateurs en nalatenschappen hebben we de afgelopen jaren veel projecten kunnen realiseren en belangrijke investeringen kunnen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld zonnepanelen geïnstalleerd op ons terrein, waardoor we onze eigen energie opwekken en onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. We hebben een nieuwe bus kunnen aanschaffen, volledig ingericht voor het veilig vervoeren van dieren.

We hebben een aantal duurdere dieroperaties en specialistische zorg kunnen bieden aan dieren die dit nodig hadden.

Verder hebben we nieuwe, grote krabpalen kunnen aanschaffen, zodat onze katten meer ruimte hebben om te klimmen en te spelen. We hebben onze uitlaatvelden kunnen vernieuwen en prachtige volières gebouwd voor de opvang van vogels en een waterpartij voor de watervogels.

Daarnaast hebben we dankzij de donaties bijvoorbeeld ook een camerasysteem kunnen installeren waarmee we zicht hebben op alle uitlaatvelden. Hiermee hebben we de veiligheid voor mens en dier vergroot.

 

We zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties en nalatenschappen die we hebben ontvangen en de positieve impact die we hiermee hebben kunnen maken. We kunnen onze missie om dieren te helpen en te beschermen alleen maar realiseren dankzij de steun van onze donateurs.